Category

"MDR Rail Type Switching Power Supply 5V/12V/24V/48V 10W/20W/40W/60W/100W

Power
Voltage
-
+
$12.00

DIHOOL

100 In Stock